रविवार, २६ जुलै, २००९

मी जिवंत आहे...पण ब्लॉग मृत घोषित झालाय

शेवटचा ब्लॉग लिहून आता वर्ष उलटून गेल, वेळ नाही अस नको म्हणायला खरतर वेळ देता येत नाही अस म्हणन योग्य वाटेल.कामाचा व्याप इतका वाढला आहे की, ब्लॉग लिहीन तर सोडाच पण मनातले विचार मांडायला सुद्धा वेळेवर वही पेन मिळत नाही.

आज झोपच लागत नाहीए आणि कशी कुणास ठाऊक पण मला माझ्या ब्लॉग ची आठवण झाली, काळ वेळ ना बघता सरळ लिहावयास बसलो. आत्ता कसले डोंबलाचे विचार येणार आहेत मनात पण ब्लॉग लिहायचाच आज असा निर्धार केलाय ना.
म्हणून आजचा हा निर्धार स्पेशल post...
कधी तरी पुन्हा भेटिन... पण काही नवीन विचारांसोबत....

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: