मंगळवार, १८ जानेवारी, २०११

माझ आभाळ तुला घे तुझ आभाळ मला

माझ आभाळ तुला घे तुझ आभाळ मला
आठवाच्या परुम्बिला बांधू एक झुला
माझा झुला तुला घे तुझा झुला मला
वाऱ्यावर पसरला मखमलीचा शेला
माझा शेला तुला घे तुझा शेला मला
माझ आभाळ तुला घे तुझ आभाळ तुला
माझ आभाळ तुला घे तुझ आभाळ तुला

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: